Välkommen

till Björkö Friskola

Björkö Friskola är en F-9 skola som ligger naturskönt utanför Ljungsbro. Skolan är Waldorfinriktad och låter lärandet ske genom teoretisk, praktisk och estetisk inlärning. Vi följer Lgr-11 och har samma kunskapskrav som övriga skolor.

Mer om Björkö Friskola

_________________
Aktuellt

Just nu finns flera intressanta jobb att söka hos oss på Björkö Friskola. Skolsköterska, Kock, Lärare i musik samt Lärare i Idrott och hälsa. Läs mer.

I klass 6 närmar vi oss slutet av vår geografi-period. Att både arbeta teoretiskt och konstnärligt ger fler ingångar i kunskapandet! Här är några av barnens alla spännande texter och fina bilder av exempelvis världskartan, jordens innandöme, våra klimatzoner och växtlighetsområden.
Nästa vecka har vi prov på kartkunskap och geografi. Några elever har valt att göra arbeten som redovisas som muntliga presentationer på stundande föräldramöte! Ännu en spännande vecka att se fram emot!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Geografi klass 6
Inom waldorfpedagogiken arbetar man utifrån helhetsperspektiv. I ämnet geografi arbetar man med helheten från två håll, de geomorfologiska som beskriver jordens inre och yttre yta (det av naturen skapat) och det sociokulturella där man tittar närmre på människans påverkan på miljön och hur skiftande geografiska förutsättningar påverkar den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen.
Första Geografi-perioden i klass 6 heter "Jorden som helhet" och den inleds med att vi lär oss om skillnaden på kontinenter och världsdelar. Så klart har också världshaven sin naturliga del i perioden. När vi tittar på kartan ser vi att haven hänger ihop. Att man pratar om tre världshav är en mänsklig konstruktion.
I början av veckan provande vi att måla världsdelarna "oj, Asien fick inte plats" hördes här och var.
Nästa vecka arbetar vi vidare med världens klimatzoner och växtlighetsområden!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Förskolan Virvelvinden

Vi är en förskola där barnets intresse, lek och välmående kommer i första hand. Genom att vuxna och barn tillsammans arbetar med enkla vardagssysslor och hantverk sker en ständig utveckling.

Läs mer

Grundskolan

Björkö Friskola ligger naturskönt utanför Ljungsbro. Det är en F-9 skola med Waldorfinriktning. Vi låter teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverka i undervisningen.

Läs mer

Förskoleklass

I Förskoleklassen är den fria leken den viktigaste. I leken utvecklar barnet sin sociala förmåga och bearbetar sina intryck från omvärlden. Genom leken skapas kraft för koncentration och öppenhet inför kunskap.

Läs mer

Fritids

Björkö Friskola har fritids för elever i klass F-3 kl.6.30-17.30. På fritids är barnen mycket ute och leker och är även i skogen ett par eftermiddagar i veckan.

Läs mer