Föräldraföreningen på Björkö Friskola

Som förälder på Björkö kan du vara delaktig i ditt barns skolgång

Du kan vara medlem i skolans föräldraförening och styrelse eller i trädgårdsgruppen, julmarknadsgruppen och städgruppen. Dessa möjligheter har vi arrangerat för barnens bästa. Vi tror att det ökar gemenskapen mellan familjerna, lärarna och eleverna på skolan. Alla familjer har olika förutsättningar och det finns inga måsten när det kommer till föräldraengagemang. Föräldraföreningen stöttar även med bidrag till sådant som skolan inte ansvarar för, t.ex bidrag till klassresor, inköp av rastleksaker, musikinstrument och mycket mer. Vi arrangerar även föreläsningar och driver frågor som berör oss. I föräldraföreningens styrelse finns en representant från varje klass.

Trädgårdsgruppen Trädgårdsgruppen som består av en representant från varje klass arrangerar en Trädgårdsdag under hösten och en om våren. Föräldrar och elever bjuds in att arbeta några timmar tillsammans med att göra fint för barnen på skolgården.

Julmarknadsgruppen
Skolans mysiga julmarknad arrangeras av Föräldraföreningens julmarknadsgrupp. Gruppen består av en representant från varje klass. Varje klass tillverkar något som de sedan säljer på julmarknaden. Barnen får öva på att sälja och ta betalt och ofta ger inkomsterna ett fint tillskott till klasskassan.

Städgruppen
Som förälder på Björkö deltar man i ansvaret för den yttre och inre miljön på skolan och städar enligt ett rullande terminschema. Skolan har inget klotter eller förstörelse tack vare allas deltagande. Många upplever städningen som något positivt. Städgruppen består av en representant från varje klass. Under sommaren när skolan är stängd passar vi på att städa skolan extra noga. Städgruppen fördelar olika städuppgifter och varje familj får ett mindre städområde.

Du blir medlem i föräldraföreningen genom att betala medlemskapet. Det kostar 250 kr per familj och läsår.

Vill du bli medlem, söka bidrag eller veta mer om föräldraföreningen? Kontakta oss på foraldraforening@bjorkofriskola.se.