Föräldraföreningen på Björkö Friskola

Länk mellan föräldrar och personal

Att vara förälder på Björkö Friskola innebär ett engagemang för barnen och deras skola. Du kan vara medlem i föräldraföreningen, ledamot i dess styrelse, eller vara representant i julmarknads-, trädgårds- eller städgruppen. Detta skapar stor samhörighet mellan föräldrar och skolan, vilket skapar en gynnsam miljö för eleverna.