Föräldraföreningen på Björkö Friskola

Som förälder på Björkö kan du vara delaktig i ditt barns skolgång

På Björkö Friskola har vi en föräldraförening vars syfte är att bidra till att både barn och föräldrars intressen tillgodoses. Föräldraföreningen medverkar till kontinuerlig utveckling av både skolan och förskolan. För dig som vill finns det stora möjligheter att engagera dig i föreningen på olika sätt. Du kan till exempel sitta med i styrelsen eller bli en del av trädgårdsgruppen, julmarknadsgruppen eller städgruppen. Dessa grupper har vi skapat för barnens bästa. Vi tror att det ökar gemenskapen mellan familjerna, lärarna och barnen på skolan och förskolan. Alla familjer har dock olika förutsättningar och det finns inga måsten när det kommer till föräldraengagemang. Läs gärna mer om hur det är att vara en del av Björkö Friskola i broschyren ”Året på Björkö Friskola”, som du finner här till höger.

Styrelsen
Styrelsens uppgift är att driva föräldraföreningens arbete, som främjar såväl barn, föräldrar och skola. Styrelseledamöterna har till exempel möjlighet att fungera som en länk mellan föräldrar och skolans ledning. En uppgift som styrelsen kan ha är att anordna olika aktiviteter som gynnar barnen och gemenskapen föräldrar emellan. Alla klasser har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag från styrelsen för att kunna köpa material och leksaker till klassen/förskolan eller för att anordna aktiviteter för barnen. Styrelsen arrangerar även föreläsningar och driver frågor som är aktuella och berör. I Föräldraföreningens styrelse finns en representant från varje klass samt förskolan. Läs gärna mer om styrelsearbetet i informationsbladet här bredvid.

Trädgårdsgruppen 
Trädgårdsgruppen, som består av en representant från varje klass, arrangerar en trädgårdsdag under hösten och en på våren. Då bjuds föräldrar och elever in till skolan för att arbeta några timmar tillsammans med att göra fint för barnen på skolgården.

Julmarknadsgruppen
Skolans mysiga julmarknad arrangeras av föräldraföreningens julmarknadsgrupp. Gruppen består av en representant från varje klass. Varje klass tillverkar något som de sedan säljer på julmarknaden. Barnen får öva på att sälja och ta betalt och ofta ger inkomsterna ett fint tillskott till klasskassan.

Städgruppen
Som förälder på Björkö deltar du i ansvaret för den inre miljön på skolan samt förskolan och städar enligt ett rullande terminsschema. Tack vare allas delaktighet förekommer det inte klotter eller förstörelse på skolan. Städningen är också positiv på så sätt att det ger möjlighet för föräldrar att få en inblick i sina barns vardag. Städgruppen består av en representant från varje klass och de ansvarar för att göra städschema för alla familjer och samordna storstädningen av skolan under sommaren. Vi är många familjer som hjälps åt vilket medför att var och en får ett mindre städområde vid storstädning.

Bli medlem
Genom att bli medlem i föräldraföreningen är du med och stöttar vårt arbete. Om du inte är medlem ännu men vill bli det så är medlemsavgiften 250 kr/familj och läsår och kan swishas till 1235439989 eller betalas till PG 444 52 21-7. Vid betalning ska du ange vilken/vilka klasser du har barn i t.ex VV, 2, 4 (VV= Förskolan Virvelvinden).

Kontakt
Vill du bli medlem, söka bidrag eller veta mer om föräldraföreningen eller har du kanske något bra förslag på aktivitet eller föreläsning som vi kan anordna? Kontakta oss då på foraldraforening@bjorkofriskola.se. Det går också jättebra att ta direktkontakt med någon i styrelsen. I dokumentet ”Föräldraföreningens styrelse ” här bredvid kan du se vilka styrelsemedlemmarna är.