Förälder på Virvelvinden

Som förälder ges du möjlighet att ta del av vår verksamhet på olika sätt. För att få en inblick i barnens vardag och liv på förskolan inbjuder vi till föräldramöten, utvecklingssamtal, fester m.m.
På föräldramötena får du förutom information om verksamheten, delta i pedagogiska diskussioner eller värdegundsdiskussioner samt prova på olika hantverk.

Som förälder är du en viktig resurs på förskolan. Med föräldrarnas hjälp kan vi ha en hög kvalité på verksamheten, en guldkant utöver det vanliga.

Städningen på förskolan utförs av föräldrar och personal gemensamt. Föräldrastädning sker onsdagar och helg, övriga dagar städar personalen. Detta innebär att varje familj städar ca, 2 veckor per termin. De familjer som också har barn på Björkö friskola städar enbart på förskolan. Om man har barn på Björkös fritidshem så tillkommer den städningen utöver.

Gemensamt sköter vi om vår utemiljö bl.a. genom att vi har en trädgårdsdag tillsammans per termin. Föräldrarna möjliggör också för oss och barnen att odla genom att de under sommarstängningen sköter om våra trädgårdsland samt rabatter och blommor.

Föräldrarna arrangerar, tillsammans med 4-H gården och klass 4 på skolan, det traditionella valborgsfirandet på Björkö kullen. Då får varje familj en liten uppgift ex, att sälja korv eller någon förberedelse inför arrangemanget.