Miljön på Virvelvinden

Vi lägger stor vikt vid den inre och yttre miljöns utformande. Miljö och ekologiskt tänkande är centralt för förskolan.

Vi prioriterar miljöfrågorna och försöker att ständigt vara i en utvecklingsprocess.

Inom matfrågorna har vi en utvecklad strategi för vad vi äter och hur vi gör våra inköp. Vi handlar närodlat och ekologiskt så långt det går. Vi äter huvudsakligen vegetarisk mat. I vår trädgård odlar vi grönsaker och frukt som vi tillvaratar i hushållet. Vi gör eget te och bakar allt vårt bröd. Surdegsbröd och mjölksyrade grönsaker hör till vardagen.

Inköp av material sker efter miljöprövning. Vi vårdar och återanvänder så mycket vi kan. Pedagogerna tillverkar också en del av lekmaterialet själva.

Här har även barnen varit delaktiga av tillverkningen av lekmaterialet. De har täljt timmer till timmerbilen, sågat och slipat på bokstavsklossarna och tovat en del frukter.

Vi försöker hålla förskolan så fri från kemikalier som möjligt, vårt städmaterial är mirakeltrasor.
Utevistelsens betydelse för barnens hälsa är ett annat område där vårt miljötänk finns med.