Pedagogik på Virvelvinden

Vår verksamhet har utgångspunkt i Waldorfpedagogiken. Vi arbetar med den nationella läroplanen för förskolan och Waldorfskolans läroplan ”En väg till frihet” som grund. Utifrån dessa har vi vår arbetsplan som är en lokal anpassning av läroplanerna.

Waldorfpedagogik på Virvelvinden innebär att leken är det centrala i barns lärande och utveckling. Barns möjlighet till lek och de upplevelser som leken ger är barns naturliga sätt att ta till sig och förstå omgivningen. Att underlätta och ge förutsättningar för leken är en av de vuxnas viktigaste uppgift i verksamheten. Genom att vara bra förebilder och sysselsätta sig med arbetsuppgifter som barnen kan härma och ta med sig i sin lek, ges barnen goda grundförutsättningar till lek.

Tillsammans med barnen arbetar de vuxna med hantverk och vardagssysselsättningar men även konstnärligt arbete är en del i arbetsgemenskapen. Vi odlar och vårdar vår trädgård, sågar veden, tillverkar saker som verksamheten behöver och reparerar det som går sönder samt lagar och bakar vårt bröd.

Verksamheten ska vara trygg och igenkännande för barnen. Genom att ha en rytm som återkommer, både dagligen, veckovis och årstidsvis utvecklar barnen en trygghet och får saker att se fram emot som ex årstidsfester som återkommer varje år.

En stor del av tiden i förskolan tillbringar vi ute. Det är i dessa år som barnet skall utveckla och lära känna sin fysiska kropp. Att vara ute i skog och mark ger barnen naturliga utmaningar till att träna och lära känna sin kropp och dess möjligheter. Det är bara genom att pröva och få uppleva på riktigt som barnet får tillgång till känslan och viljan. En stark vilja och förmågan att uppleva känslor är grunden för det fortsatta lärandet i livet. Att klättra i träd, hoppa från en sten eller känna doften av en nygräddad kanelbulle är känslor som bara kan fås genom upplevelsen. Inga intellektuella förklaringar kan ge den kunskapen senare i livet, utan det är i förskolan som möjligheten ges.
Vill du veta mer om hur vi ser på pedagogiken i vår förskola så kan du läsa vidare i vår arbetsplan som närmare beskriver hur vi gör och tänker i arbetet med barnen.