Fritids

Fritids är till för barn i åldern 6-9 år. Vi håller till i Djupsjöhult, ett hus med gamla anor. På övervåningen går våra sexåringar där de håller till i samma lokaler som förskoleklassen. På undervåningen har klass 1-3 sina fritidslokaler. Två dagar i veckan är det utomhusaktiviteter i skogen eller Ekbacken. Den gruppen äter mellanmål ute. Vi erbjuder en stimulerande miljö där fantasi, kreativitet och utevistelsen står i fokus.

Vår målsättning:

  • Den vuxne är barnets förebild och trygghet som alltid finns till hands.
  • Barnet uppmuntras till att vara ute i naturen som inbjuder till bra fri lek.
  • Vi har en personal som är ansvarig för respektive åldersgrupp, den personenmöter också upp barnen när skolan/förskoleklassen slutar.

Öppettider: 06.30-17.30. Frukost serveras i Djupsjöhult men vi äter mellanmål i skolans matsal.

Vi arbetar med klass 1 på fritids

Sofie Wiktorsson
Elin Holmqvist

Vi arbetar med klass 2-3 på fritids

Lotta Andersson
Rasmus Billenius
Anna Sundberg
Annika Wetterhäll
Nicklas Fredriksson (två eftermiddagar)

Morgonomsorg

Annika Larsson
Sofie Wiktorsson
Nicklas Fredriksson