Elevhälsan

Elevhälsan på Björkö Friskola består av

Skolsköterska – Ann-Christin Leideborg
Kurator – Odelia Magnusson
Speciallärare – Anette Liljegren och Sandra Franzén
Specialpedagoger – Maria Franzén och Ida Striem
Rektor – Lena Johansson
Skolpsykolog – Gunilla Nyström
Skolläkare – Anna-Karin Dandanell

Elevhälsan – rektor, speciallärare, specialpedagog och kurator träffas en gång i veckan och diskuterar aktuella elevärenden utifrån olika perspektiv och kompetens. Till träffarna kan lärare, psykolog eller skolläkare konsulteras eller bjudas in.

Elevärenden diskuteras och åtgärder som anpassningar, åtgärdsprogram, möten med föräldrar eller att remittera vidare beslutas. Skolans personal kan även få handledning av kommunens Konsultativa stöd och Råd och stöd.