Elevhälsan

Elevhälsan på Björkö Friskola består av

Skolsköterska – Ann-Christin Leideborg
Speciallärare – Anette Liljegren
Specialpedagog – Ida Striem
Rektor – Maria Todea
Skolpsykolog – Arne Grundström
Skolläkare – Anna-Karin Dandanell

Elevhälsan – rektor, speciallärare, specialpedagog och skolpsykolog träffas en gång i veckan och diskuterar aktuella elevärenden utifrån olika perspektiv och kompetens. Till träffarna kan lärare, eller skolläkare konsulteras eller bjudas in.

Elevärenden diskuteras och åtgärder som anpassningar, åtgärdsprogram, möten med föräldrar eller att remittera vidare beslutas. Skolans personal kan även få handledning av kommunens Konsultativa stöd och Råd och stöd.