Ekologi

Med den waldorfpedagogiska helhetstanken som grund och skolans läge ute på landet, har det känts helt naturligt att ha ekologi och kretsloppet i fokus när vi har byggt upp vår skola.
Husen är byggda i naturmaterial så långt som möjligt med husstommar av trä. Ventilationen i husen bygger på självdragsprincipen. Eftersom inga motorer och fläktar behövs så är systemet ljudlöst. Luftombytet i varje klassrum kan påverkas individuellt genom öppning av luckor i taket.

Skolan har en egen panncentral som värmer husen med biobränsle (träpellets). Värmen fördelas med ett lokalt fjärrvärmenät till husen inom området.

En del av vårt ekologiska tänkande är den anlagda vattenparken där skolans vatten renas biologiskt. Allt vatten från skolan renas i dammarna och därför är vi måna om att städa våra lokaler med rengöringsmedel som belastar dammarna så lite som möjligt. Det renade vattnet rinner sedan vidare ut i Motala ström.