Traditioner

Att uppmärksamma årstidernas växlingar och årets högtider är en viktig del av waldorfpedagogiken. Därför har vi en hel del återkommande traditioner på skolan som vi värnar om. Dessa traditioner och aktiviteter är av olika karaktär och har därför lite olika syften och värden.