Resor

Under hela skoltiden från klass F-9 sker olika studiebesök i närområdet. Klass 3 deltar i Bjäsäters kvarndagar vilket är en del av so/no ämnena. Klass 3-4 gör en resa i Ombergstrakten vilket är en del av so/no ämnena.