Spel

I flera av årskurserna har vi som tradition att man framför någon form av spel. Några av spelen är kopplade till ett viktigt tema i undervisningen så som det Nordiska mytologispelet i klass 4 och det Grekiska mytologispelet i klass 5.
I klass 7 arbetar eleverna tillsammans fram ett eget spel.

Arbetet med spelen ger ett stort värde i klasserna både socialiserande och på individnivå. Den färdiga föreställningen framförs i regel för hela skolan och även för föräldrar.

Det största spelet är i klass 8 då eleverna under 4 veckor arbetar fram en stor Shakespeareföreställning som görs för betalande åskådare. Detta är ett projekt där inte bara skådespeleriet är en stor uppgift, utan där allt runtomkring med rekvisita, ljus, biljetter och marknadsföring är minst lika viktigt. Alla blir en del av en skapande arbetsgemenskap.