Björkö Friskola

Björkö Friskola

Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster bildades 1992. Björkö friskola startade då med 14 barn i klass ett. Sedan starten har skolan vuxit med en klass per år och omfattar idag förskoleklass till och med klass nio. Idag finns ca 250 elever på skolan. Björkös fritidshem har verksamhet för barn från förskoleklass till och med klass tre. Fritidshemmet tar emot ca 90 barn. Förskolan Virvelvinden startade 1997 och tar idag emot ca 45 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskola, fritidshem och grundskola finns i en fantastisk miljö mitt i naturen strax utanför Ljungsbro. Tack vare stort föräldraengagemang håller vi såväl innemiljö och utemiljö i fint skick år efter år. Sammanlagt finns idag mer än 290 barn och ca 70 anställda i verksamheten.

Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogik har som mål att utveckla hela människan och vill stimulera elevernas kreativa och fria tänkande. För att nå detta mål integreras teoretiskt, praktiskt och konstnärligt arbete i undervisningen. Pedagogiken utgår ifrån en tanke om att människan genomgår olika utvecklingsfaser. Därför betonas olika övergripande mål för olika årskurser.

Vanliga frågor

  • Har ni skolskjuts?

    Det går buss från Linköping till skolan varje dag. Vi har skolskjuts från Ljungsbro skola till Björkö Friskola varje dag.

  • Skolmat

    Vi har två kockar som lagar all mat från grunden varje dag. Det finns alltid vegetariskt alternativ.

  • Har ni tillgång till speciallärare?

    Ja, vi har tillgång speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog.

  • This is where the text for your Feature List Item should go. It's best to keep it short and sweet.

Styrelse

Elin Wiklund, ordförande
Moa Appleby
Joakim Bärnström
Oskar Frodin
Louise Gideskog Samuelsson
Lena Johansson
Maria Tell
Rickard Boari, suppleant
Anna Bohman, suppleant

Styrning

Stiftelsens styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheterna. I styrelsen ingår föräldrar och rektorer för förskola, fritidshem och grundskola och gymnasium. Skolan drivs helt utan vinstintresse, allt överskott går tillbaka till verksamheten. Stiftelseformen valdes för att skydda värdegrunden och pedagogiken på skolan.

Verksamheterna lyder under de allmänna läroplanerna, och arbetar efter Waldorfpedagogiken.

För den pedagogiska verksamheten ansvarar rektor inom respektive verksamhet. Rektorerna är adjungerade i Stiftelsens styrelse. I styrelsen är också personalrepresentanter samt verksamhetsadministratör adjungerade. Skolbyggnader och mark ägs av Stiftelsen via vårt fastighetsbolag WiV Fastighetsbolag AB. Förskolans lokaler hyrs.