Skolskjuts

Skolskjuts Björkö Friskola

Enligt skollagen får elever skolskjuts till närmaste kommunala skola. De som väljer annan skola får inte garanterat skolskjuts. Linköpings kommun har åtagit sig att ordna skolskjuts till de elever som uppfyller avståndskraven till Björkö Friskola mot att skolan betalar kostnaden för skolskjutsen. Där det finns möjlighet att åka med kollektivtrafik får eleverna ett busskort som bekostas av Linköpings kommun.