Skolskjuts

Skolskjuts Björkö Friskola läsåret 18/19

Enligt skollagen får elever skolskjuts till närmaste kommunala skola. De som väljer annan skola får inte garanterat skolskjuts. Linköpings kommun låter våra elever följa med i de upphandlade bussar som finns, i mån av plats. Varje läsår går Peter Mildh från Stångåbuss och rektor igenom elevlistor för att se vilka elever som kan få följa med. Det här läsåret är det extra ont om platser och endast ett fåtal av våra elever får plats. Där det finns möjlighet att åka med kollektivtrafik får eleverna ett busskort.

Björkö Friskola köper upp taxitjänst av Mias taxi som kör olika turer för att plocka upp elever som inte har tillgång till kollektivtrafik. Inför varje läsår ser vi över behovet och planerar skolskjutsturerna. Mia tar kontakt med de föräldrar vars barn kommer att åka taxi.

Tyvärr finns det elever som inte kan beredas plats i någon av ovanstående alternativ utan föräldrar måste skjutsa sina barn.

Dokument


  Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/b/bjorkofr/www/bjorkofriskola.se/wp-content/plugins/cornerstone/includes/utility/helpers.php on line 704
 • Skolskjutsregler för Linköpings kommun

 • Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/b/bjorkofr/www/bjorkofriskola.se/wp-content/plugins/cornerstone/includes/utility/helpers.php on line 704
 • Tidtabell buss 1

 • Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/b/bjorkofr/www/bjorkofriskola.se/wp-content/plugins/cornerstone/includes/utility/helpers.php on line 704
 • Tidtabell buss 2

 • Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/b/bjorkofr/www/bjorkofriskola.se/wp-content/plugins/cornerstone/includes/utility/helpers.php on line 704
 • Tidtabell buss 3

 • Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/b/bjorkofr/www/bjorkofriskola.se/wp-content/plugins/cornerstone/includes/utility/helpers.php on line 704
 • Tidtabell buss 4