Elevhälsan


Elevhälsan på Björkö Friskola består av


Skolsköterska – Ann-Christin Leideborg

Speciallärare – Anette Liljegren

Specialpedagog – Ida Striem

Rektor – Maria Todea

Skolpsykolog – Arne Grundström

Skolläkare – Anna-Karin Dandanell


Elevhälsan – rektor, speciallärare, specialpedagog och skolpsykolog träffas en gång i veckan och diskuterar aktuella elevärenden utifrån olika perspektiv och kompetens. Till träffarna kan lärare, eller skolläkare konsulteras eller bjudas in. 

Elevärenden diskuteras och åtgärder som anpassningar, åtgärdsprogram, möten med föräldrar eller att remittera vidare beslutas. Skolans personal kan även få handledning av kommunens Konsultativa stöd och Råd och stöd.