Förälder på Björkö

Björkö startade som ett föräldrainitiativ 1992 och har sedan dess byggts upp till att omfatta förskolan Virvelvinden, grundskolan med förskoleklass och fritidshem samt Björkö Fria Gymnasium. En klass har kommit till varje år och sakta men säkert har utbyggnaden skett både verksamhetsmässigt och när det gäller de fysiska förutsättningarna som byggnader. En sak är i alla fall säkert och det är att inget av detta skulle finnas utan engagerade föräldrar.

Att vara förälder på Björkö Friskola är att vara viktig och behövd. Lärarna ansvarar naturligtvis för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret. Men som förälder finns mycket som man kan engagera sig i. Huvudmannen, stiftelsen WiV’s styrelse består till stor del av föräldrar, det finns en Föräldraförening som består av en föräldrarepresentant från varje klass och det finns ett antal arbetsgrupper som man som förälder kan engagera sig i.Städning

Det som alla föräldrar förväntas delta i är framför allt städningen av skolan. Dessutom förväntas man komma på trädgårdsdagar. Vid höstterminens början delas städscheman ut, där det står var och när man ska städa. Man har samma städområde hela läsåret.

Föräldrastädningen är viktigt både pedagogiskt och ekonomiskt. Det är tack vare städande föräldrar som vi har haft ekonomiska förutsättningar för att bygga våra lokaler och utveckla skolan. Men det har också visat sig ge mycket gott städresultat, då föräldrar städar på olika sätt som kompletterar varandra. Det ger även en pedagogisk effekt att föräldrarna har insyn i barnens dagliga ”arbetsmiljö” under något decennium. Barnen är mer rädda om och vårdar sin skola.