Maten

På Björkö har vi ett stort kök där maten lagas från grunden av våra kockar. Varje dag finns ett vegetariskt alternativ och ett stort salladsbord. Brödet bakas givetvis på plats till såväl lunch som mellanmål. Kockarna strävar efter att använda ekologiska produkter och i största mån råvaror efter säsong. 


Under skördetid tar vi gärna emot överskott från nära belägna trädgårdsodlingar. 


Meny

Matsedel presenteras veckovis på schoolsoft.

Tisdagar serveras fisk och på torsdagar serveras soppa med nybakat bröd.

Övriga dagar varierar med vegetarisk, kött och fågel. 

Skolmiljö

Skolan ligger vackert vid en ekbacke med utsikt över sjön Roxen. Sedan skolan började byggas 1994 har tre skolhus, ett låg-, ett mellan-, och ett högstadiehus uppförts. Ett gammalt skolhus Djupsjöhult har flyttats till området och inrymmer lokaler för förskoleklass och fritids. Skolområdets största hus Kulturarenan inrymmer en idrottshall, musiksal och specialsalar för slöjd. Under 2016 byggdes en ny matsal med ett modernt kök. Även hemkunskaps salar och kontorsrum finns i den nya byggnaden. Alla skolans hus ligger vackert placerade runt bäcken som rinner genom skolgården. Gräsplaner, asfaltplan och stora lekytor finns för elever i alla åldrar. Husen är målade i vacker lasyrfärg. Inomhus syns omsorgen av materialval och färg. Klassrummen har stor rymd och är målade i olika färger alltefter elevernas ålder. Det ger ett lugnt intryck och eleverna får god arbetsro i klassrummen. Skolan har en egen panncentral som värmer husen med biobränsle. Värmen fördelas med ett loklat fjärrvärmenät och skolans vatten renas i biologiskt i dammar.


Skolgården

Skolgården är en naturtomt med ekbacke och en bäck som rinner tvärs igenom området. Tomten inbjuder till lek och motorisk träning av olika slag. Någon har sagt att bäcken är vår största pedagogiska resurs och något ligger säkert i det, då barnen på ett mycket påtagligt sätt kan följa och dra nytta av dess olika karaktär under året. Under trädgårdsdagarna arbetar familjerna tillsammans föra att förvalta den vackra trädgården och utveckla skolgården till spel och lek för alla åldrar. Detta är nog en av de få skolgårdar där många elever vill ha mer asfalt!


Djupsjöhult

Björkö Friskolas första byggprojekt var flytten av Djupsjöhult gamla skola. Byggnaden är från 1860-talet och tjänade fram till 1960-talet som skola i byn Djupsjöhult någon mil norr om Ljungsbro. Huset skänktes 1997 till skolan och den över hundra år gamla timmerbyggnaden plockades ner bit för bit och uppfördes på nytt på vår skolgård. Den vackra byggnaden är idag hemvist för förskoleklassen och fritidshemmet.


Stadiehusen

På skolgården finns ett hus för varje stadium. Stadiehusen inrymmer ett hemklassrum för varje klass samt grupprum. Husen är uppförda i miljövänlig teknik med stomme av trä. Klassrummen har stor rymd, är vackert laserade och tack vare en ventilation som bygger på självdragsprincipen är klassrummen också tysta. Föräldrarna har gjort stor insats när det gäller framför allt målningsarbetet vid uppförandet av byggnaderna.


Kulturarenan

Kulturarena som stod klar 2007. Huset inrymmer idrottshall med duschrum, musiksal, rörelserum, stödrum samt hantverkssalar. Musikrummet och idrottshallen kan dessutom lätt förvandlas till scen med en utdragbar läktare i idrottssalen. Tillgången till allt detta har inneburit ett lyft, inte bara för skolan, utan även för kultur och idrott i bygden, då hallen är flitigt uthyrd på helger och kvällstid.