t

 1-5 år

Naturligt, lekfullt växande!

I en härlig Bullerbymiljö nära skogen ligger Virvelvinden. Vi är en förskola där barnets intresse, lek och välmående kommer i första hand. Genom att vuxna och barn tillsammans arbetar med enkla vardagssysslor och hantverk utvecklas vi som individer och verksamhet.


En stor del av tiden i förskolan tillbringar vi ute. Det är i dessa år som barnet skall utveckla och lära känna sin fysiska kropp. Att vara ute i skog och mark ger barnen naturliga utmaningar till att träna och lära känna sin kropp och dess möjligheter.

Pedagogik på Virvelvinden

Vår verksamhet har utgångspunkt i Waldorfpedagogiken. Vi arbetar med den nationella läroplanen för förskolan och Waldorfskolans läroplan ”En väg till frihet” som grund. Utifrån dessa har vi vår arbetsplan som är en lokal anpassning av läroplanerna.

Waldorfpedagogik på Virvelvinden innebär att leken är det centrala i barns lärande och utveckling. Barns möjlighet till lek och de upplevelser som leken ger är barns naturliga sätt att ta till sig och förstå omgivningen. Att underlätta och ge förutsättningar för leken är en av de vuxnas viktigaste uppgift i verksamheten. Genom att vara bra förebilder och sysselsätta sig med arbetsuppgifter som barnen kan härma och ta med sig i sin lek, ges barnen goda grundförutsättningar till lek.

Tillsammans med barnen arbetar de vuxna med hantverk och vardagssysselsättningar men även konstnärligt arbete är en del i arbetsgemenskapen. Vi odlar och vårdar vår trädgård, sågar veden, tillverkar saker som verksamheten behöver och reparerar det som går sönder samt lagar och bakar vårt bröd.

Verksamheten ska vara trygg och igenkännande för barnen. Genom att ha en rytm som återkommer, både dagligen, veckovis och årstidsvis utvecklar barnen en trygghet och får saker att se fram emot som ex årstidsfester som återkommer varje år.


En stor del av tiden i förskolan tillbringar vi ute. Det är i dessa år som barnet skall utveckla och lära känna sin fysiska kropp. Att vara ute i skog och mark ger barnen naturliga utmaningar till att träna och lära känna sin kropp och dess möjligheter. Det är bara genom att pröva och få uppleva på riktigt som barnet får tillgång till känslan och viljan. En stark vilja och förmågan att uppleva känslor är grunden för det fortsatta lärandet i livet. Att klättra i träd, hoppa från en sten eller känna doften av en nygräddad kanelbulle är känslor som bara kan fås genom upplevelsen. Inga intellektuella förklaringar kan ge den kunskapen senare i livet, utan det är i förskolan som möjligheten ges.

Vill du veta mer om hur vi ser på pedagogiken i vår förskola så kan du läsa vidare i vår arbetsplan som närmare beskriver hur vi gör och tänker i arbetet med barnen.


Förälder på Virvelvinden

Som förälder ges du möjlighet att ta del av vår verksamhet på olika sätt. För att få en inblick i barnens vardag och liv på förskolan inbjuder vi till föräldramöten, utvecklingssamtal, fester m.m.

På föräldramötena får du förutom information om verksamheten, delta i pedagogiska diskussioner eller värdegundsdiskussioner samt prova på olika hantverk.

Som förälder är du en viktig resurs på förskolan. Med föräldrarnas hjälp kan vi ha en hög kvalité på verksamheten, en guldkant utöver det vanliga.

Städningen på förskolan utförs av föräldrar och personal gemensamt. Föräldrastädning sker onsdagar och helg, övriga dagar städar personalen. Detta innebär att varje familj städar ca, 2 veckor per termin. De familjer som också har barn på Björkö friskola städar enbart på förskolan. Om man har barn på Björkös fritidshem så tillkommer den städningen utöver.

Gemensamt sköter vi om vår utemiljö bl.a. genom att vi har en trädgårdsdag tillsammans per termin. Föräldrarna möjliggör också för oss och barnen att odla genom att de under sommarstängningen sköter om våra trädgårdsland samt rabatter och blommor.

Föräldrarna arrangerar, tillsammans med 4-H gården och klass 4 på skolan, det traditionella valborgsfirandet på Björkö kullen. Då får varje familj en liten uppgift ex, att sälja korv eller någon förberedelse inför arrangemanget.
Miljön på Virvelvinden


Vi lägger stor vikt vid den inre och yttre miljöns utformande. Miljö och ekologiskt tänkande är centralt för förskolan.


Vi prioriterar miljöfrågorna och försöker att ständigt vara i en utvecklingsprocess.


Inom matfrågorna har vi en utvecklad strategi för vad vi äter och hur vi gör våra inköp. Vi handlar närodlat och ekologiskt så långt det går. Vi äter huvudsakligen vegetarisk mat. I vår trädgård odlar vi grönsaker och frukt som vi tillvaratar i hushållet. Vi gör eget te och bakar allt vårt bröd. Surdegsbröd och mjölksyrade grönsaker hör till vardagen.


Inköp av material sker efter miljöprövning. Vi vårdar och återanvänder så mycket vi kan. Pedagogerna tillverkar också en del av lekmaterialet själva.


Här har även barnen varit delaktiga av tillverkningen av lekmaterialet. De har täljt timmer till timmerbilen, sågat och slipat på bokstavsklossarna och tovat en del frukter.


Vi försöker hålla förskolan så fri från kemikalier som möjligt, vårt städmaterial är mirakeltrasor.

Utevistelsens betydelse för barnens hälsa är ett annat område där vårt miljötänk finns med.