F-9


Björkö Friskolas grundskola ligger naturskönt utanför Ljungsbro. Det är en F-9 skola med Waldorfinriktning. Vi låter teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverka i undervisningen. Vi följer Lgr-22 och har samma kunskapskrav som övriga skolor.

Skolmiljö

Skolan ligger vackert vid en ekbacke med utsikt över sjön Roxen. Sedan skolan började byggas 1994 har tre skolhus, ett låg-, ett mellan-, och ett högstadiehus uppförts. Ett gammalt skolhus Djupsjöhult har flyttats till området och inrymmer lokaler för förskoleklass och fritids. Skolområdets största hus Kulturarenan inrymmer en idrottshall, musiksal och specialsalar för slöjd. Under 2016 byggdes en ny matsal med ett modernt kök. Även hemkunskapssalar och kontorsrum finns i den nya byggnaden. Alla skolans hus ligger vackert placerade runt bäcken som rinner genom skolgården. Gräsplaner, asfaltplan och stora lekytor finns för elever i alla åldrar. Husen är målade i vacker lasyrfärg. Inomhus syns omsorgen av materialval och färg. Klassrummen har stor rymd och är målade i olika färger alltefter elevernas ålder. Det ger ett lugnt intryck och eleverna får god arbetsro i klassrummen. Skolan har en egen panncentral som värmer husen med biobränsle. Värmen fördelas med ett loklat fjärrvärmenät och skolans vatten renas biologiskt i dammar. 


Organisation

Rektor är tillsatt av skolans styrelse. Rektor har huvudansvaret för verksamheten. Grundskolan är indelad i olika stadier. Låg-, mellan, och högstadiet som har varsin stadieordförande som leder stadiemötena. Förskoleklass och fritids är en del av skolan. Nicklas Fredriksson är fritidsansvarig och sköter schema och kontakter med kommun och föräldrar. Fritids har egna planeringstillfällen där biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet deltar. Beredningsgrupp – Stadieordförande för varje stadium och förskoleklass/fritids deltar i skolans beredningsgrupp. Rektor leder mötena som behandlar frågor från stadierna.

Pedagogik på Grundskolan

Vi följer Lgr-22 grundskolans läroplan och har samma kunskapskrav som övriga skolor. Vi låter oss inspireras av Waldorfskolornas läroplan. Waldorfpedagogiken bygger på en strävan att anpassa undervisningen till det växande barnets behov. Vi låter teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverka i undervisningen. Att lära sig med alla sinnen både teoretiskt, praktiskt och estetiskt ger en bredare och mer fördjupad kunskap. Respekten för natur och miljö märks i de naturvetenskapliga ämnena som har en framträdande roll i skolan under alla årskurser. Berättelser, sagor. myter och historiska händelser är en del av det berättelsestoff som eleverna får ta del av redan från förskoleklassen.Värdegrund

Skolan skall i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska och ansvarskännande människor. Waldorfskolan vill utveckla hela människan. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart teoretisk inlärning.

Björköfemmans finfina fröer! Här kan du se filmen om klass 5 och fröprojektet de arbetat med inom botaniken under hösten 2021.

Inriktningar

På Björkö Friskola samverkar praktiska och konstnärliga ämnen med de teoretiska ämnena.

Vi vill ge dig meningsfulla upplevelser och gedigen kunskap i kombination med en tro på dig själv och din kreativa förmåga.

På Björkö Friskola utvecklas hela människan med både tanke, känsla och vilja i en härlig miljö där omtanke, gemenskap och respekt råder.

Vi erbjuder våra elever att fördjupa sig i olika ämnen genom skolans inriktningar:


- Drama 

I denna inriktning övar vi improvisation och skådespeleri. Vi arbetar tillsammans fram en föreställning från början till slut, manus, rekvisita, scenografi, skådespeleri, ljus och ljud.


- Konst och design

I inriktningen Konst, Design och Hantverk får eleverna prova på att arbeta med skapande i olika material och tekniker utifrån givna uppdrag. Arbetet kommer att fokusera på både korta “prova på uppgifter” & lite större projektarbeten, arbeta med olika typer av tekniker, material och hjälpmedel för att designa och skapa egna produkter och modeller, prova att jobba med designprojekt både enskilt och i grupp, inspireras av studiebesök, föreläsningar och olika sorters uppgifter samt planera och organisera utställningar och presentationer. 


- Idrott och hälsa

Eleverna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i allmän idrott i denna inriktning. Eleverna kommer att kunna fördjupa sig inom olika bollsporter, styrketräning samt friidrott  med fokus på taktik, teknik, fysik och samarbete.


- Samhällsvetenskap och hållbar utveckling

I denna inriktning kommer det vara fokus på det hållbara samhället utifrån social-, ekologisk- och ekonomisk utveckling. Denna inriktning kan ses som en specialiserad SO-kurs där vi kommer att fördjupa oss kring frågor om klimatet och hur det framtida samhället bör vara utformat för vår och planetens välmående.


Utöver våra inriktningar erbjuds du också möjligheten att delta i skolans kör och orkester. De ligger efter skoltid och är gratis för skolans elever att delta i.


Gör ett besök på vårt högstadium genom att

klicka här.

Skolans arbetsår

Vi börjar terminen med en välkomstfest för våra nya 7 åringar. Klass 9 välkomnar varje elev med en blombukett. På skolavslutningen i juni får klass 9 en avskedsros av klass 1. På så sätt sluts cirkeln.


Förutom undervisningen träffas alla elever på skolan vid olika tillfällen för att visa varandra vad man håller på med och fira olika traditioner och högtider tillsammans.


augusti – välkomstceremoni

september – Drakdag, då skogen är full av drakar, riddare, prinsar och prinsessor.

oktober – FN-dagen och Lyktfest

december – Advent , Lucia och julavslutning

februari – Alla hjärtans dag

april – Valborgsfirande

maj – Vernissage

juni – skolavslutning med sång och musik. Rosceremoni för niorna.


Övriga händelser är bl.a:

Klass 1 ansvarar för Lyktfest

Klass 2 har Lucia tillsammans med klass 5.

Klass 3 har fiolläger

Klass 4 spelar i samband med temat Vikingar och Nordisk mytologi upp en pjäs om detta.

Klass 5 gör ett spel om Grekisk mytologi.

Klass 6 ansvarar för julavslutningen

Klass 7 arbetar fram en egen teaterföreställning.

Klass 8 arbetar under fyra veckor fram en stor Shakespeareföreställning.

Klass 9 skriver en tack och farvälpjäs till skolan och sina lärare. Föreställningarna visas för hela skolan och för föräldrar.


“Vi har morgonperioder, då har man ett ämne flera veckor varje morgon. Jag gillar morgonperioder mycket.”


(En röst från en elev i klass 9

om tiden på Björkö Friskola)

Fester

Första skoldagen varje år samlas alla klasserna i en ring på skolgården för att välkomna de nya förstaklassarna. Eleverna i klass 9 överlämnar en liten bukett till var och en i klass 1 och man blir på så sätt upptagen i gemenskapen som ska växa under hela skoltiden.

Året med årstidernas växlingar markerade av olika högtider är en självklarhet för oss. Om vi följer årstiderna lite mera medvetet, märker vi att varje årstid har sin tjusning, sin kvalitet och sin inverkan på människan.

Som en markering av årstiderna har vi våra årstidsfester. Detta är fester som firas under skoltid, hela skolan tillsammans. Dessa fester är viktiga för sammanhållningen och respekten för varandra.

Högtider så som Drakdagen i september, höstens Lyktfest, Advent och Lucia har alla sina traditioner och firas på olika sätt i skolan eller som kvällsfest med föräldrar.


Spel

I flera av årskurserna har vi som tradition att man framför någon form av spel. Några av spelen är kopplade till ett viktigt tema i undervisningen så som det Nordiska mytologispelet i klass 4 och det Grekiska mytologispelet i klass 5.

I klass 7 arbetar eleverna tillsammans fram ett eget spel.

Arbetet med spelen ger ett stort värde i klasserna både socialiserande och på individnivå. Den färdiga föreställningen framförs i regel för hela skolan och även för föräldrar.

Det största spelet är i klass 8 då eleverna under 4 veckor arbetar fram en stor Shakespeareföreställning. Detta är ett projekt där inte bara skådespeleriet är en stor uppgift, utan där allt runtomkring med rekvisita, ljus och marknadsföring är minst lika viktigt. Alla blir en del av en skapande arbetsgemenskap.


Resor

Under hela skoltiden från klass F-9 sker olika studiebesök i närområdet. Klass 3 deltar i Bjäsäters kvarndagar vilket är en del av so/no ämnena. Klass 3-4 gör en resa i Ombergstrakten vilket är en del av so/no ämnena.