Skolskjuts

Björkö Friskola 


Enligt skollagen får elever skolskjuts till närmaste kommunala skola. De som väljer annan skola får inte garanterat skolskjuts. Linköpings kommun har åtagit sig att ordna skolskjuts till de elever som uppfyller avståndskraven till Björkö Friskola mot att skolan betalar kostnaden för skolskjutsen. Där det finns möjlighet att åka med kollektivtrafik får eleverna ett busskort som bekostas av Linköpings kommun.


Tidtabeller och ansökan om skolskjuts finns på kommunens sida Ombord.


När ni fyller i er ansökan anger ni "annan orsak" och skriver att ni söker busskort till en friskola i
fritextfältet. Ansökan gäller för ett läsår i taget och måste alltså göras om varje år.


Dokument

INFORMATION