Trygghetsgruppen 


På Björkö Friskola ska alla barn och vuxna känna sig trygga, accepterade och bli lika behandlade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder. Skolan tar tydligt avstånd från alla former av kränkande behandling.
På skolan finns en trygghetsgrupp som består av skolans förstelärare i Normer och värden, en representant för varje stadie samt rektor. Läsåret 23-24 ingår Jenny Elfsberg Olofsson, Lisa Laurin, Daniel Bergström, Mia Larsson samt Maria Todéa i gruppen. Vi har mötestid varannan vecka måndagar.
Trygghetsgruppen arbetar förebyggande mot diskriminering och alla former av kränkande behandling och vårt huvudfokus är att leda, stödja och följa upp arbetet mot kränkningar.
Vill du komma i kontakt med oss? trygghetsgruppen@bjorkofriskola.se

Trygghetsgruppen


Övre från vänster:

Lisa Laurin

Daniel Bergström


Nedre från vänster:

Jenny Elfsberg Olofsson 

Mia Larsson

Maria Todéa